COMENTARIU CRITIC


Arhitectul Tiberiu Ricci se naște în anul 1920 în familia arhitectului Mihail Ricci. Studiază la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din București și, mai târziu, devine profesor în cadrul acestuia. În activitatea sa de proiectare din România s-a bucurat de colaborări cu arhitecți importanti precum Horia Maicu, Ignace Șerban și Leon Garcia. Tiberiu Ricci lucrează și alături de tatal său la proiectele pentru Sala Palatului și Palatul Televiziunii. După  1977, împreună cu soția sa Yvonne, se stabilește în Germania. La 12 aprilie 2000 se stinge din viață arhitectul Tiberiu Ricci.
(Fișă realizată de Georgiana Ivan, 2017)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE


  (1920 - 2000)
   
  Studii academice/de specialitate
  Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”, București.
   


  PROIECTE


  Proiecte realizate/nerealizate:
  1945 - 1947 - Sala Palatului Republicii Socialiste România (in colaborare cu Horia Maicu și Ignace Șerban), București;
  1960 - Palatul Radiodifuziunii, București;
  1968 - 1970 - Palatul nou al Televiziunii, București;
  ? - Blocuri de locuințe din panouri mari, Calea Griviței, București.
   
  Activitate publicistică/editorială
  RICCI, Tiberiu & RICCI, Mihail, Introducere în acustica arhitecturală, Editura Tehnică, București, 1974.
   
  Premii și distincții
  1962 - Premiului de Stat al Republicii Populare Romane pe anul 1962, obținut pentru lucrarea „Sala Palatului Republicii Populare Române”.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Album București, Institutul Proiect București;
  CDCAS (coordonator Ing. DOBRESCU Aurelia), Dicționarul Constructorilor Români, CDCAS, București, 2000.