COMENTARIU CRITIC

Arhitectul Radu Dudescu (1894-1983) a activat in perioada interbelică. Întreaga activitate a arhitectului a fost legată de Banca Naţională a României, ocupând funcţia de Şef al Serviciului Arhitecturii peste 27 de ani. Aceasta a fost cea mai prolifică perioadă din activitatea arhitectului, realizând peste 22 de sedii de bănci în întreaga ţară, cea mai însemnată şi mai impozantă lucrare a sa fiind Noul Palat al BNR de pe strada Doamnei. Pe lângă sedii de bănci, Radu Dudescu a realizat edificii cu funcţiuni diverse, situate în diferite localităţi din ţară.

Referindu-ne la arhitectura lui Radu Dudescu, construcţiile sale arată disponibilitatea acestuia de a căuta expresii arhitecturale de facturi diferite: de la preluarea şi interpretarea elementelor tradiţionale, la arhitectura modernă cu influenţe Art Deco, dar şi influenţe ale „modernului clasicizant”, ilustrat prin clădirile monumentale ale Palatului B.N.R. din str. Doamnei şi clădirea din Calea Victoriei 22-24, fost sediu al Asociaţiei Culturale şi Sportive a BNR şi al Casei pensionarilor BNR.

Fișă realizată de Gabriela PETRESCU (2016)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Bucureşti, 10/23 martie 1894 - 24 februarie 1924)

  Studii academice/de specialitate
  1914-1921 - Şcoala Superioară de Arhitectură, Bucureşti.

  Activitate publică: afilieri, poziții administrative, comisii
  1919-1921 - Desenator în cadrul Comisiei de refacere a Regiunilor afectate de război şi apoi la Ministerul Lucrărilor Publice.
  1921-1922 - Arhitect la Casa Muncii CFR. 
  1922-1947 - Șef al Serviciului de Arhitectură al Băncii Naţionale a României.
  1935-1940 - Preşedintele Asociaţiei Culturale şi Sportive a BNR.
  1 iulie 1948 -Devine director adjunct al Direcţiei Administrative a BNR.
  martie 1950 - Arhitect la Institutul de Proiectare a Construcţiilor.
  1920 - Preşedinte al studenţilor arhitecţi.
  din 1932 - Membru al Corpului Arhitecţilor.
  1960-1963 - Preşedinte al Comisiei de Disciplină a Uniunii Arhitecţilor.
   


  PROIECTE


  PROIECTE REALIZATE

  Proiecte de arhitectură
  Locuinţe executate în Bucureşti
  1921 - Locuinţe muncitoreşti în cartierul Steaua;
  ? - Blocul Zodiac (împreună cu arh. Mircea Marinescu, ing. Emil Prager);
  ? - Vilele ing. Ottulescu, ing. Neagu, ing. Antoniu, ing. Voinescu;
  ? - Bloc cu patru etaje şi mansardă (Strada Traian în colaborare cu arh. Ion Niga);
  ? - Proiecte în parcelarea BNR din Strada arh. Burcuş, 5 vile;
  ? - 3 clădiri pe Strada Columbelor pentru funcţionari ai BNR;
  1936 - Casa lui Mitică Cristescu, secretar general al BNR, Strada Badoglio;
  1937 - Bloc de locuinţe pentru Academie pe Bulevardul Cantemir;
  ? - Casa magistratului Traian Orleanu, pe Bulevardul Ferdinand;
  ? - Casa de raport a lui Georgică Orleanu, pe Strada Cobălcescu;
  ? - Casă pentru sora ing. Cezar Pop, Strada Solon;
  ? - Casă dublă pentru doi colegi de la BNR, Oprişan și A. Dragomireanu;
  ? - Vila col. Coroiu, în Parcul Domeniilor;
  ? - Vila ing. Demetrescu, lângă Bufet, pe şoseaua Kiseleff;
  ? - Bloc cu şase etaje pe Bulevardul Regina Elisabeta (constructor Ing. Kirovici);
  ? - Două vile pentru colegi de la BNR pe Strada Aviator Iliescu;
  ? - Supraetajare Casa Miculescu, Strada Spătarului;
  ? - Blocul lui M. Ştefănescu-Griviţa, Strada C. A. Rosetti 43 A, parter+3  (la ultimul etaj a locuit arhitectul Radu Dudescu între 1933-1944, constructor: Ing. Emil Prager; după 1950 i s-a mai adăugat et. IV);
  ? - Modernizarea vilei cumpărate de Scarlat Callimachi pe Strada Av. Mărăşoiu;
  ? - Două vile în parcelarea Mornand (1935-1936) pentru profesorul Mateescu laTimişoara şi pentru un coleg de la BNR;
  ? - Casa de raport în fosta Piaţă Regina Maria pentru Basil Alevra, inspector BNR;
  ? - Casa Leonte, inspector BNR, Strada 10 Mese (în stil neoromânesc);
  ? - Vilă pentru Ioana Olhovschi, sora arhitectului Radu Dudescu, în Piaţa Ţepeş Vodă 47;
  ? - Vilă şi depozit de vinuri pentru Canciovici, restaurator, Bulevardul Titulescu (în stil neoromânesc);
  1971 - Bloc (patru etaje), Strada Corneliu Botez 10.

  Locuințe executate în ţară
  1923-1926 - Vila „Luminiş” de la Sinaia a lui George Enescu;
  ? - Vila Titus Constantinescu din Buzău, Strada Armaşului 8;
  ? - Vilă la Olăneşti pentru Scarlat, director la Banca Blank;
  ? - Vila dr. Vasilică Stepleanu-Horbaţki de la Călimăneşti;
  ? - Conacul lui C. Stere de la Bucov.
   
  Edificii publice executate în Bucureşti
  1937 - Palatul Băncii Naţionale (împreună cu arh. I. Davidescu);
  ? - Clădirea din Calea Victoriei 22-24, fost sediu al Asociaţiei Culturale şi Sportive a BNR şi al Casei Pensionarilor BNR (în colaborare cu arh. Ion Davidescu);
  ? - Căminul Băncii Naţionale din Calea Dorobanţilor;
  ? - Monetăria Naţională (execuţia ing. Aurel Ioanovici);
  ? - Blocul Teatrului Nottara (constructor Liviu Ciulei);
  ? - Pavilion nautic pe Lacul Floreasca;
  ? - Policlinica CFR din Piaţa Gării de Nord;
  ? - Monumentul eroilor CFR din Primul Război Mondial (opera colectivă a sculptorilor Ion Jalea şi Corneliu Medrea şi a arhitecţilor Radu Dudescu şi Ion Niga);
  ? - Clădirea Fundaţiei Evreilor Spanioli, Bulevardul Cantemir;
  ? - Cavoul lui Mitiţă Constantinescu (†1946) de la cimitirul Bellu;
  1935-1936 - Placă comemorativă cu eroii BNR din Primul Război Mondial, în palatul vechi al BNR. 

  Edificii publice executate în țară:
  1921-1923 - Staţii de cale ferată;
  ? - Sucursale ale Băncii Naţionale: Făgăraş, Miercurea Ciuc, Drobeta-Turnu Severin, Tulcea, Râmnicu Sărat, Rădăuți, Bârlad, Câmpulung Moldovenesc, Botoşani, Huşi;
  ? - Postul Salvamar - Dana 5 din portul Constanţa;
  ? - Policlinică cu 12 secţii la Cugir, P+1;
  ? - Cantină, Pavilioanele de la Sinaia pentru fabricarea biletelor BNR în timpul războiului;
  ? - Palatul BNR din Iaşi;
  ? - Restaurantele Modern şi Select din Mamaia;
  ? - Refacerea băii comunale din Galaţi;
  1953 - Siloz de seminţe de in la Baia Mare;
  ? - Fabrica de pâine din Hunedoara (şef de proiect).

  Concursuri. Premii și distincții
  1924 - Locul II, Proiect pentru Camera de comerţ Iaşi (împreună cu arhitectul R. Stan);
  1925 - Premiul I, Concurs pentru Monumentul Personalului CFR căzut în războiul de reîntregire (împreună cu sculptorii I. Jalea şi C. Medrea şi arh. I. Niga).
   


  BIBLIOGRAFIE

  CONSTANTIN, Paul, Dictionar universal al arhitecților, Editura Știinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.
  IONESCU, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei, Bucureşti, 1982.
  LASCU, Nicolae, Banca Naţională a României şi arhitectura, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006.
  NOICA, Nicolae Şt. (coord.), Banca Naţională a României şi personalităţi din istoria construcţiilor, Editura Maşina de Scris, Bucureşti, 2006.

  MARIŢIU, Sabina, „Arhitectul Radu Dudescu şi Banca Naţională a României”, în: Revista „Restitutio”, nr. 6, Bucureşti, 2006.
  RĂDULESCU, Mihai Sorin, „Arhitectul Radu Dudescu - Un episod semnificativ din arhitectura românească interbelică”, în: Revista „Restitutio”, nr. 6, Bucureşti, 2006, pp. 9-26.
  Revista „Arhitectura”, anii 1924-1925.