COMENTARIU CRITIC

Inginer şi urbanist.
 


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Slatina, 13 septembrie 1887 - 25 septembrie 1955)
   
  Studii academice/de specialitate:
  1905-1910 - Absolvă Şcoala de poduri şi şosele, Bucureşti; i-a avut profesori pe Anghel Saligny, Spiru Haret și Grigore Cerkez.
  1910-1913 - Absolvă Politehnica din Charlottenburg, Berlin, unde se specializează în urbanism şi probleme edilitare.


  PROIECTE


  Activitate publică/ administrativă // Activitate profesională (afilieri, poziții administrative, comisii)
  1911 - Membru al Societății Politehnice Române;
  1914-1934 - Ocupă numerose funcţii de conducere în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, însărcinat cu studiul şi sistematizarea planului Bucureştiului.
  1921 - Membru al Asociației Generale a Inginerilor din România (A.G.I.R.);
  1923-1949 - Profesor la Facultatea de Arhitectură, București;
  1927 - Membru - fondator al  Societății Urbaniștilor din România;
  1927 -   Membru al comisiei instituite de Ministerul Agriculturii pentru elaborarea anteproiectului de lege a cadastrului ţării, împreună cu inginerii G. Nicolau, C. Orăşanu și I. Vidraşcu;
  1928-1934 - Face parte din Comisia de Sistematizare a Primării Municipiului Bucureşti, unde se va ocupa cu studiul unui nou plan de sistematizare al oraşului - legislaţie, zonificare, căi de comunicaţie, delimitări etc.
  1935 - Se află printre iniţiatorii Societăţii pentru întreţinerea raporturilor culturale dintre România şi Uniunea Sovietică.
  1939 - Preşedintele comisiei de sistematizare a Ţinutului Bucegi.
   
  PROIECTE REALIZATE
   
  Proiecte de urbanism și peisagistică
  18 aprilie 1921 - Este aprobat Planul General de Sistematizare al Bucureştiului, la care se lucrează din 1 iulie 1914. C. Sfinţescu ajută la elaborarea lui, plecând de la planurile existente care vor fi, ulterior, completate şi refăcute. Procesul de aprobare a planului va fi însă sistat pe perioada războiului şi ocupării Bucureştiului. În 1919 se va relua întregul proces de sistematizare, planşele fiind modificate şi completate astfel încât să corespundă cu noua situaţie.
  1925 - Proiectul diametralei de cale ferată de-a lungul Dâmboviţei, în colaborare cu ing. T. Rădulescu şi I. Burcuş;
  1929 - Aplicarea exproprierilor pe zone la deschidere Bulevardul Nord - Sud al Capitalei;
  1929 - Propuneri de amenajare a lacului Băneasa;
  1931 - Studii pentru noul plan de sistematizare al Bucureştiului, care cuprinde o documentare ştiinţifică sub forma unor memorii de specialitate şi care au fost publicate în Buletinul Societăţii Politehnice în septembrie 1930, martie şi aprilie 1931.
  1931 - Studiul pentru amenajarea lacului râului Colentinei;
  1932 - Proiectul de urbanizare, comuna Băneasa;
  1933 - Noua Piaţă a Gării de Nord, Bucureşti, în colaborare cu ing. T. Rădulescu;
  1928-1937 - Planul de sistematizare al oraşului Bazargic.
   
  Activitate publicistică/editorială
  1921 - Bucureştii în viitor - Planul General de Sistematizare pentru Bucureşti;
  1926-1939 - Rapoarte de ţară pentru congresele internaţionale;
  1932 - Pentru Bucureşti, noi studii urbanistice - studii pentru noul plan de sistematizare al Bucureştiului;
  1933-1934 - Urbanistica generală, în care sunt publicate ideile despre arhitectura modernă ale lui Le Corbusier şi Ludwig Hilberseimer;
  1939-1941 - Superurbanismul.


  BIBLIOGRAFIE


  Surse primare:

  CONSTANTIN, Paul, Dicţionar universal al arhitecţilor, BucureştI: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986.
   
  MACHEDON, Luminiţa, SCOFFHAM, Ernie, Romanian Modernism: The Architecture of Bucharest 1920-1940, MIT Press, 1999.

  UDREA, Andreea D., CALOTĂ, Irina, CONSTANTINESCU, Ilinca, POPESCU, Toader, Cincinat Sfinţescu: începuturile urbanismului românesc, Bucureşti: Editura Universitară Ion Mincu, 2015.
   
  Webgrafie:
  http://www.sfintescu.ro/en/