COMENTARIU CRITIC


Eugenia Greceanu a profesat ca arhitect restaurator în colectivul condus de arhitecţii Ştefan Balş şi Radu Udroiu şi şi-a dedicat întreaga viaţă studierii, protecţiei şi restaurării monumentelor istorice. A activat până în 1975 în cadrul DMI (desfiinţată în 1977) ca referent pentru Transilvania şi pentru oraşele extra-carpatice, studiu continuat în perioada 1975-1983 în cadrul Muzeului de Istorie al R.S.R. În anul 1977 a primit titlul de doctor în arhitectură, cu teza Arhitectura bisericilor româneşti de zid din secolele XIII-XVII, realizată sub îndrumarea Profesorului arh. Grigore Ionescu. După 1990, a fost membru al Comisiei Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice şi profesor asociat la Catedra de Istoria arhitecturii din Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”. Este autoarea unor studii istorico-arhitecturale şi de istorie a oraşelor, a restaurat importante monumente istorice, în calitate de şef de proiect sau ca membru în colectivul elaborator, a realizat studii istorice de fundamentare pentru documentaţii de urbanism şi sistematizare pentru oraşe şi teritorii cu un valoros patrimoniu arhitectural. 

(Fișă realizate de Gabriela Petrescu, 2017)
 


IMAGINI  BIOGRAFIE


  (Bucureşti, 28 martie 1928 - 11 iunie 2016)
   
  Studii academice/de specialitate
  1952 - Absolvă Facultatea de Arhitectură „Ion Mincu”, Bucureşti.
  august 1952-iunie 1954 - Studii de sistematizare teritorială în cadrul ICSOR (Institutul Central pentru Sistematizarea Oraşelor şi Regiunilor).
  1969 - Participare la cursurile de vară ale Universităţii din Poitiers, Centre d’études supérieures de civilisation médiévale.
  1971 - Participare la cursurile de restaurare organizate de British Council la universităţile din York şi Newcastle.
  1962-1974 - Deplasări pentru documentare de scurtă durată (între 2-4 săptămâni) în Bulgaria, R. D. G., Cehoslovacia; participă la două Adunări generale ale ICOMOS, în Ungaria (1971) şi R. D. G. (1974).
  1974 - Încheie teza de doctorat cu tema Arhitectura bisericilor româneşti de zid din Transilvania în secolele XIII-XVII. Susţinerea a avut loc abia în 1977.
   
  Activitate didactică (plus discipoli şi influenţe exercitate)
  1970-1982 - Susţine prelegeri de istoria arhitecturii şi aspecte ale protecţiei monumentelor istorice la cursurile de reciclare a cadrelor din muzee, organizate de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă.
  1992-2001 - Susţine prelegeri privind istoria arhitecturii, studiul oraşelor medievale din România şi restaurarea monumentelor istorice, în calitate de profesor asociat la catedra de Istoria arhitecturii din Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” (studenţi anii V-VI şi masterat).
   
  Activitate profesională (afilieri, poziţii administrative, comisii)
  1954-1959 - Realizează proiecte de restaurare în cadrul atelierului „Monumente istorice” din ICSOR-ISCAS, condus de arhitecţii Ştefan Balş şi Radu Udroiu.
  1960-1972 - Referent al Direcţiei Monumentelor Istorice din CSCAS pentru regiunile Braşov, Mureş şi Hunedoara, iar după 1968 pentru judeţele Braşov, Sibiu, Covasna şi Harghita.
  1961-1970 - A participat la revizuirea şi completarea listei monumentelor istorice, efectuată de serviciul de avizare al DMI.
  1972-1974 - Şefă a serviciului de avizare din cadrul Direcţiei Monumentelor Istorice din CSCA (ulterior, CCES) şi referent pentru judeţele Braşov şi Sibiu.
  1974-1977 - Realizează trei studii de delimitare a valorilor arhitecturale şi urbanistice din oraşele Roman, Piteşti şi Botoşani, de redactare a unui normativ de proiectare a restaurării monumentelor istorice şi a proiectului de corectare a Legii patrimoniului cultural naţional.
  1977-1978 - În urma desfiinţării DMI, este transferată la Muzeul de Istorie al RSR, secţia de Evidenţă a siturilor arheologice.
  1978-1983 - Publică studiile de istorie a oraşelor extra-carpatice la MIRSR, cu definitivarea proiectului Botoşani, redactează studiile pentru ansamblurile medievale din Piteşti şi Botoşani şi pentru transformarea Cetăţuii Braşovului în restaurant cu hotel; realizează cercetare de teren în judeţele Arad şi Timiş pentru avizări ale Direcţiei economice şi a patrimoniului cultural naţional din cadrul CCES.
  1983-1989 - Se ocupă de cercetare şi de publicare.
  1990-1996 - Desfăşoară activitate de avizare în calitate de membru al Comisiei monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice.
  1993-2001 - Preşedinte al ICOMOS. Participă la două întâlniri anuale ale Comitetelor Naţionale: Versailles (1994) şi München (1998), la invitaţia Comitetului Naţional German.
  2004 - Este  numită Preşedinte de onoare, dar a demisionat din CNR-ICOMOS în 2004.
  1990-2016 - Se ocupă de cercetare, proiectare, studii şi publicaţii.
  din 2001 - Membru de onoare al Comisiei Monumentelor Istorice (funcţie onorifică, fără implicare în avizare).
   
  Alte informaţii relevante
  Ca şef de proiect de urbanism, a alcătuit proiectul de sistematizare a bazinului inferior al Dunării în sectorul Călăraşi-Măcin (1959), a elaborat studii de determinare a valorilor arhitecturale şi urbanistice ale oraşelor Roman, Botoşani şi Piteşti (1975) şi, în colaborare cu alţi arhitecţi, a lucrat la proiectele de sistematizare a bazinului Argeşului (1952) şi a râului Buzău.
   


  PROIECTE


  PROIECTE REALIZATE ŞI NEREALIZATE
   
  Proiecte realizate
  Proiecte de urbanism
  1955-1956 - Mănăstirea Gura Motrului;
  1958 - Biserica şi vechea stăreţie a Mănăstirii Strâmba;
  1958- Incinta Mănăstirii Suceviţa;
  1958-1959 - Bastionul Bethleen şi Turnul cizmarilor din Cluj;
  1959 - Cetatea Râşnovului;
  1960 - Casa Hirscher din Braşov;
  1964 - Casa de piatră din Herăşti;
  1964 - Biserica Mănăstirii Cotmeana.
  1965 - Reconstituirea vechii stăreţii şi a incintei schitului Clocociov;
  1971 - Mănăstirea Brâncoveni
   
  În colaborare cu alţi şefi de proiect:
  1953 - Restaurarea Palatului Cuza Vodă din Iaşi;
  1955 - Casa aurarului din Bistriţa;
  1955 - 1957- Castelul Huniazilor din Hunedoara;
  1957 - 1958 - Biserica din Densuş;
  1959 - Mănăstirea Galata, Iaşi;
  1961 - Mănăstirea Mamu şi clopotniţa bisericii din Valea Danului.
   
  Activitate publicistică şi editorială
  GRECEANU, Eugenia, Ansamblul urban medieval Botoşani: Botoşanii care s-au dus, ediţie îngrijită de Octavian Liviu Şovan, prefaţă de Ioan Caproşu, indice general de Alexandrina Ioniţă, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009.
  GRECEANU, Eugenia, Ansamblul urban medieval Piteşti, MNI, Bucureşti, 1982.
  GRECEANU, Eugenia, Monumente Medievale din Mediaş, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968.
   
  Premii şi distincţii
  2006  - Premiul Omnia 2006 al OAR.
  1965 - Premiul UAR pentru Casa de piatră din Herăşti.
   


  BIBLIOGRAFIE


  Surse primare
  DRAGU DIMITRIU, Victoria, Povestea unei fami­lii din Bucureşti. Grecenii, Editura Vremea, Bucureşti, 2012.
  GRECEANU, Eugenia, Ansamblul urban medieval Botoşani: Botoşanii care s-au, ediţie îngrijită de Octavian Liviu Şovan, prefaţă de Ioan Caproşu, indice general de Alexandrina Ioniţă, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009.
  BÎRSAN, Andrei, NICULAE, Raluca, PETRESCU, Gabriela, TEODORESCU, Sidonia, ŢELEA, Vasile, Dicţionar al arhitecturii româneşti moderne (sec. XIX, XX, XXI). Literele D-H - ediţie online, pdf, 2014, proiect beneficiar al unei finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România (2014), din Fondul Timbrul Arhitecţilor; Bucureşti, 2014 (https://issuu.com/dictionaruar), ISBN: 978-973.
   
  Surse secundare
  Revista Arhitectura, 1960-2002.
   
  Webgrafie
  http://arhitectura-1906.ro/2015/01/cu-un-pas-inaintea-demolarilor-interviu-cu-eugenia-greceanu/ accesat 20.10.2017
  http://revistamonumenteloristorice.ro/?articol=59080-in-memoriam-eugenia-greceanu
  https://www.uniuneaarhitectilor.ro/eugenia-greceanu accesat 20.10.2017
  http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/eugenia-greceanu-n-aprarea-vechiului-pitesti/ accesat 21.10.2017