COMENTARIU CRITIC


IMAGINI  BIOGRAFIE

  (Bucureşti, 20 aprilie 1891 - București, 10 ianuarie 1976)
   
  Studii academice/de specialitate:
  1909-1914 - A absolvit Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele, fiind coleg cu Liviu Ciulley, Ion Paciurea, Ramiro Zamfirescu, Ion M. Constandache, Constantin Pomponiu, Nicolae Odobescu etc. În această perioadă, și-a satisfăcut și stagiul militar, iar în anul 1913, a participat, în calitate de ofițer genist, la campania de război din Bulgaria.


  PROIECTE


  Activitate publică: afilieri, poziții administrative, comisii
  1913 - Ofițer genist, a participat la campania de război din Bulgaria.
  1914 - Inginer asistent în Corpul Tehnic, Direcţia de Studii şi Construcţii, iar apoi secretar al Consiliului Tehnic Superior din ministerul al cărui preşedinte era Anghel Saligny, care aviza lucrările publice.
  1918 - Șef de divizie la reconstruirea podurilor distruse de război, Direcţia Generală de Poduri şi Şosele.
  ? - Predă cursul de mașini hidraulice la Școala de Poduri și Șosele din Iași.
  1919 - Asistent la Catedra de mecanică şi rezistenţă a materialelor şi profesor suplinitor la Catedra de topografie şi drumuri în cadrul Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele din Bucureşti, devenită, în anul 1920, Şcoala Politehnică din Bucureşti.
  1921-1937 - Inginer proiectant şi constructor de lucrări la societatea industrială Creditul transilvănean și la Întreprinderile Generale Tehnice.
  1928 - Ocupă Catedra de construcții civile și fundații de la Școala Politehnică din București.
  1933 - Inginer constructor la Antepriza, Liviu Ciulley, ulterior devenită Societatea Naţională de Construcţiuni - S.A.R. Bucureşti.
  1948 - Profesor de Mecanica fluidelor şi rezistenţa materialelor la Institutul de Construcţii din Bucureşti.
  1950-1953 - Predă Statica construcţiilor la Facultatea de Construcţii Feroviare.
  1955 - Membru corespondent al Academiei Române, iar din 1962, membru titular.
   
  PROIECTE REALIZATE
   
  Proiecte de arhitectură
  1915-1916 - Construcţia unor poduri din beton armat peste râul Bistriţa, la Roznov, la Costiştea şi peste râul Amaradia, la Işalniţa;
  1921-1937 - Împreună cu inginerul Tiberiu Eremia lucrează la următoarele edificii:
  - Camera de Comerţ din Galaţi;
  - Hotelul Royal Palace;
  - Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia;
  - Căminul Mediciniştilor de pe Splaiul Independenţei, Bucureşti;
  - Clădirea Societatea Tinerimea Română, bulevardul Schitul Măgureanu, Bucureşti;
  - Silozurile de bere, Calea Rahovei, Bucureşti;
  - Fabrica de ciment din Fieni, judeţul Dâmboviţa,
  1936 - Hangarele mari de la aeroportul Băneasa;
  1937 - Depourile pentru autobuze din şoseaua Panduri;
  1940 - Corpul nou al Palatului Băncii Naţionale a României din strada Doamnei. Proiectul a fost realizat sub conducerea arhitectului Radu Dudescu şi a colaboratorului său, arhitectul Ioan A. Davidescu. În cadrul proiectului, Aurel A Beleș a fost consilier principal;
  ? - Trezoreria Băncii Naţionale a României din şoseaua Sinaia-Moroieni (inginer constructor);
  ? - Imobil din bulevardul Magheru (în prezent, Teatrul Nottara) (inginer constructor)
  1948 - Coşurile de fum din beton armat, oţelăriile de la Hunedoara, fundaţiile laminorului de la Roman, turnurile de răcire şi rezervoarele la centralele hidroenergetice sau/și termice de la Doiceşti, Sân-Georgiu de Pădure, Ovidiu, Comăneşti, Combinatul metalurgic Galaţi, complexul hidroenergetic Porţile de Fier (consilier şi expert inginer).
   
  Activitate publicistică/editorială:
  1915 - Studiul „Flambajul într-un mediu elastic omogen”, în: Buletinul Societăţii Politehnice.
  1915 -Studiu privind ecuația diferențială a axei neutre și a fibrei medii la o bară supusă la încovoiere și la compresiune”, în: Revista Genie civil.
  1941 - „Cutremurul şi construcţiile”.
  1962 - „Seismologia românească”, împreună cu inginerul Mihai Ifrim.
  ? - Paraboloidul eliptic şi hiperbolic în construcţii, Calculul plăcilor curbe subţiri - două dintre cărţile sale (scrise în colaborare cu alți autori).
   
  Premii și distincții
  ? - „Meritul științific clasa I”;
  ? - Titlul de „Om de știință emerit”;
  1955 - Titlul de membru corespondent al Academiei Române;
  1963 - Membru titluar al Academiei Române.


  BIBLIOGRAFIE


  Surse primare:

  NOICA, Nicolae Şt., Banca Națională a României și personalități din istoria construcțiilor, cu o Prefaţă de acad. Mugur Isărescu, București: Editura Mașina de Scris, 2006.
   
  Surse secundare:
  http://complexity.ro/personalitati/aurel-beles